O szkoleLiceum dla Dorosłych ALFA przez internet działa na podstawie:

 • Zaświadczenia nr 3/LO/10 [3] o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa z dnia 30.08.2016 r pod 225 LO
 • Decyzją nr 43/BE/10 Prezydenta m.st.Warszawy, że szkoła otrzymała uprawnienia szkoły publicznej.

Uprawnienia szkoły publicznej.

 

 

     • Słuchacze liceum dla dorosłych ALFA otrzymują od szkoły materiały edukacyjne w postaci statycznej i interaktywnej ( także z elementami społecznościowymi , m.in.) :
     • lekcje przygotowywane przez nauczycieli, składające się ze stron wyświetlanych w wyznaczonej kolejności,
     • multimedia (obrazy, dźwięki, filmy)
     • pytania do zaprezentowanego zagadnienia, które mają na celu sprawdzenie czy słuchacz zrozumiał materiał i czy można mu przedstawić następną część zagadnienia lub odesłać do materiału uzupełniającego,
     • quizy, które mają sprawdzać wiadomości słuchacza po zapoznaniu się przez niego z określonym zagadnieniem,
     • ankiety umożliwiające nauczycielowi uzyskanie informacji od słuchaczy na temat kursu,
     • zadania, które mają być wykonane przez słuchacza i przesłane do oceny,
     • elementy społecznościowe umożliwiające interakcję pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i nauczycielem (takie jak: chat, forum)

 

Wyniki egzaminu maturalnego - maj 2017 roku:

 

Język polski:

- najlepszy wynik 70%
- średni wynik to: 65% (30% to minimum aby zdać maturę)

 

Język angielski:

- najlepszy wynik to: 100% (aż 3 osoby zdobyły taki wynik)
- 5 osób zdało powyżej 90%
- średni wynik to: 80%
- Wszyscy zdali ten przedmiot.

 

Matematyka:

- najlepszy wynik to: 74%
- średni wynik to: 52%
- Z matematyki zdało 10 na 12 osób podchodzących do matury.

 

 

Nasi nauczyciele


Nasi nauczyciele zostali wybrani spośród najlepszych

 

  • są profesjonalistami,
  • mają doświadczenie,
  • są świetnie przygotowani pod względem merytorycznym nie tylko w zakresie nauczanej przez siebie specjalności, ale także z dziedzin pokrewnych i innych, czasem zadziwiająco odległych,
  • są zatem ludźmi interesującymi, nietuzinkowymi, ciekawymi świata,
  • posiadają przygotowanie pedagogiczne,
  • znają i korzystają z aktualnie obowiązujących standardów wymagań edukacyjnych w zakresie każdego z nauczanych przedmiotów,
  • są mili i życzliwi, przyjaźnie nastawieni do świata,
  • kochają to co robią, więc nauczanie sprawia im przyjemność,
  • starannie przygotowują lekcje, aby były jasne i przejrzyste, łatwe w odbiorze,
  • są otwarci, gotowi do współpracy,
  • indywidualnie podchodzą do każdego słuchacza, zawsze są gotowi służyć radą i pomocą

 

          

 

Aktualności


Wszyscy słuchacze, których hasło dostępu zostało aktywowane otrzymują od szkoły następujące informacje:

     • wyjaśnienie sposobu korzystania i zarządzania platformą edukacyjną Moodle, na której znajdą się materiały edukacyjne,
     • sposób komunikowania się słuchaczy z sekretariatem, dyrektorem, nauczycielami i administratorem strony,
     • wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy,
     • kalendarz roku szkolnego,
     • daty rozpoczęcia semestrów : jesiennego i wiosennego,
     • semestralny rozkład zajęć obowiązkowych,
     • terminarz konsultacji w siedzibie szkoły,
     • otrzymane oceny,
     • zakres materiału obowiązującego na egzaminach semestralnych,
     • harmonogram sesji egzaminacyjnej,
     • harmonogram sesji poprawkowej,
     • dane dotyczące egzaminów maturalnych.

 


Zapraszamy!