Platforma edukacyjna     Witamy na platformie edukacyjnej Moodle szkoły internetowej ALFA.

Liceum dla Dorosłych

 


Tutaj znajdziecie Państwo:

    • lekcje przygotowywane przez nauczycieli, składające się ze stron wyświetlanych w wyznaczonej kolejności
    • pytania do zaprezentowanego zagadnienia, które mają na celu sprawdzenie czy słuchacz zrozumiał materiał i czy można mu przedstawić następną część zagadnienia lub odesłać do materiału uzupełniającego
    • quiz, który ma sprawdzać wiadomości słuchacza po zapoznaniu się przez niego z określonym zagadnieniem
    • zadania, które mają być wykonane przez słuchacza i przesłane do oceny
    • elementy społecznościowe umożliwiające interakcję pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i nauczycielem


Zapraszamy na platformę Moodle szkoły internetowej.